DE MUSICA .::. ABOUT MUSIC

Některé (nejen) moje publikace (nejen) o hudbě najdete na stránkách nakladatelství a vydavatelství VeRBuM. Some (not only) my publications (not only) about music are available on VeRBuM Publishing House Site (esp. in Czech).